Chevrolet Aveo Emotion 4P FE 2011

RDT037 / 75.350 Km/ / 2011
Chevrolet Aveo Emotion 4P FE 2011
$ 249.000.000
Precio / kg:

NUEVA Chevrolet Equinox